vrijdag 11 augustus 2017

'Heilige onrust' 20 september Ontmoetingshuis


heilige_onrust.pngFrits de Lange houdt een inleiding over zijn jongste boek, Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie. Daarin gaat hij op zoek naar wat moderne pelgrims drijft.

De pelgrim nieuwe stijl is voor hem het model van de gelovige, die niet meer gedreven wordt door verlangen naar de hemel, maar wel door een onrust die hem telkens op weg doet gaan. De reis is de bestemming. Ondertussen blijft de pelgrim zoeken naar een voller, echter en waarachtig leven. 
Datum: Woensdag 20 september 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: vrije bijdrage bij de uitgang  Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 24 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 20 augustus onder de toren

Volg ons op Twitter