donderdag 27 juli 2017

27 augustus 10 jaar Biebels Bomen Bloazen


bbb_2017.jpg
Op 27 augustus vieren we de 10e editie van deze bijzondere openluchtviering die samen met de Vereniging Volksvermaak wordt georganiseerd. Als thema kozen we voor: 10. Tien is in de Bijbel een bijzonder getal. Bekend zijn de tien geboden, maar ook het scheppingsverhaal is gestructureerd aan de hand van tien scheppingswoorden. Er waren tien plagen in Egypte, en zo zijn er meer voorbeelden. Ook het Onze Vader kun je ontleden in tien gebedsintenties. Vanwege het jubileum is burgemeester Marcel Thijsen gevraagd en bereid gevonden om een openingstoespraak te houden. 

Er zal een korte uitleg volgen over de Tien Woorden en over het Onze Vader. Daarnaast wordt er veel gezongen onder begeleiding van de Harmonie van Vries. Ook het koperensemble werkt mee. We zingen diverse liederen in het Drents. 
 
Zoals ieder jaar wordt er een gelegenheidskoor gevormd, waar iedereen welkom is die aardigheid in zingen heeft. Er wordt twee keer gerepeteerd o.l.v. Sietse Hamersma, maandag 21 en woensdag 23 augustus, 19.30 uur in Onder de Linden. 
 
Verder zoeken we vrijwilligers uit de (tien) dorpen van onze kerkelijke gemeente, die ieder een gebedsintentie uitspreken, die samen onze voorbede voor deze zondag vormen. Wilt u/wil jij daaraan meedoen, dan graag even een mailtje naar [e-mail]. De tekst wordt van te voren aangeleverd. De dienst wordt gecombineerd met een brunch. U wordt ontvangen met koffie, waarna de dienst om 10.30 uur begint. 
 
Twee keer wordt het programma onderbroken met een ronde brunch. De inschatting is dat het geheel ongeveer anderhalf uur duurt. Mocht het onverhoopt regenen, dan wijken we uit naar de kerk. Voor de brunch wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht (richtbedrag is 3 euro p.p.). Daarnaast is er een inzameling voor een goed doel in ons eigen dorp. 
We hopen dat we veel mensen mogen begroeten bij deze bijzondere jubileumeditie.Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 24 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 20 augustus onder de toren

Volg ons op Twitter