donderdag 18 mei 2017

‘Een storm van beelden’ in de Adventskerk Assen


franciscus_v_assisi.jpgDe vernieling op grote schaal in/op’ Roomse’ religieuze plaatsen van heiligenbeelden en kerkinterieur staat bekend als de ‘beeldenstorm’Dergelijke vernielingen vonden bijv. in 1522 te Wittenberg?Duitsland en later, in 1566, in de Nederlanden plaats. Nu we 500 jaar Reformatie herdenken worden in de (protestantse) Adventskerk, heiligenbeelden, schilderijen, liturgische voorwerpen en objecten van Rooms Katholieke volksdevotie geëxposeerd. 

De opening is op zaterdag  17 juni om half vijf door Reint Wobbes, deskundige op het gebied van oude kerken en kerkinterieur, en nauw betrokken bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Er zijn muzikale intermezzi en bijpassende lekkernijen. De tentoonstelling loopt tot 2 september. De openingstijden zijn vrij. mo. 10 – 12.00 u en zon. mo. rond de kerkdienst van 10.00 u. Op de zaterdagmiddagen van  13.30 – 16.00 u geven leden van de RK Parochie Heilige Franciscus van Assisi uitleg . Plaats: Lindelaan 49 Assen-oost,  Welkom! Werkgroep 500naluther /werkgroep Kerk en Kunst Adventskerk -VredenoordWat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 18 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 21 mei onder de toren.

Volg ons op Twitter