vrijdag 22 september 2017

30 september Lezing & wandeling: De eerste wandelaar


flip_van_doorn_assen.jpgIn de voetsporen van een wandelende dominee door Assen. Op zaterdag 30 september organiseert Van der Velde Boeken Assen een middag vullend programma waarin  het recent verschenen boek van De eerste wandelaar In de voetsporen van een wandelende dominee van Flip van Doorn, verwoed wandelaar én schrijver, centraal staat.  (Datum: 30 september / Tijdstip: 13.30 uur / Entree: € 5,- / Locatie: Diner-Café De Heeren Hofsteenge / Aanmelden: via Assen@boekhandelvandervelde.nl of 0592-317519)

Kan men wandelen in Drenthe? Wandelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we doen het nog niet zo lang. Wandelen was lange tijd iets voor de elite. Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk besloot zijn voettochten te beschrijven.  Craandijk was een chroniqueur van zijn tijd. Laverend tussen vooruitgangsoptimisme en nostalgie, beschreef hij in meanderend proza een snel veranderende samenleving. Door de industrialisatie ging het land op de schop en met de komst van de spoorwegen werden talloze streken toegankelijk gemaakt; tegelijkertijd ontstond er belangstelling voor de natuur. Met zijn Wandelingen door Nederland met pen en potlood wist Jacobus Craandijk zijn landgenoten massaal op de been te krijgen.    Middag vullend programma door Flip van Doorn & stadspredikant Bert Altena  - Waarom wij wandelen met aansluitend een inspirerende wandeling naar landgoed Valkesteijn. Op zaterdag 30 september houdt Flip van Doorn om 13.30 uur bij Diner-Café De Heeren Hofsteenge een lezing over zijn boek onder de titel ‘Waarom wij wandelen’. Treed met van Doorn in de voetsporen van Jacobus Craandijk en ontdek en bekijk Nederland, en in het bijzonder ook Drenthe, opnieuw  door de ogen van de eerste wandelaar... De Asser stadspredikant Bert Altena sluit de lezing af met een beschouwing over de spiritualiteit van de wandelaar. Aansluitend is er gelegenheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren. Vervolgens gaan we rond 14.45 uur, na een kop koffie of thee, op stap voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer richting landgoed Valkesteijn, een wandeling die indertijd ook door Jacobus Craandijk is gemaakt en die in het boek wordt genoemd. Onderweg zal Flip van Doorn ingaan op de oorsprong van onze paden en wegen.  Om ongeveer 16.00 uur zijn we terug in Diner-Café De Heeren Hofsteenge en wordt de middag afgesloten. Er is dan wederom gelegenheid om het boek te kopen en te laten signeren.  

woensdag 20 september 2017

1 oktober Zin-in-Zondag over Nieuwe Rituelen


Met een bijeenkomt over Nieuwe Rituelen start zondag 1 oktober het zevende seizoen van Zin-in-Zondag. De bijeenkomst wordt gehouden in De Bron, Einthovenstraat 28 in Assen en duurt van 11 uur tot 12.15 uur. Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar. 
Annegien Ochtman - de Boer is onze gast. Zij is Remonstrants predikant en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die zoeken naar een passend ritueel bij een belangrijke gebeurtenis in hun leven. 

Ze schreef een boek over haar ervaringen daarmee, met naast heel wat achtergrondinformatie ook voorbeeldverhalen van dergelijke nieuwe rituelen. Tijdens de bijeenkomst gaat ze ons daar veel meer over vertellen. Annegien zal stil staan bij de vraag wat een ritueel precies is. Daarnaast legt ze uit hoe in een ritueel het persoonlijke en het gemeenschappelijke samenkomen.
Er is gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. Ook gaan we onder leiding van Annegien een eenvoudig ritueel uitvoeren. Kees Richters begeleidt op piano en natuurlijk is er ook weer een creatieve afsluiting.
Zin-in-Zondag is een project van de Protestantse Gemeente Assen, zie ook www.zin-in-zondag.nl

donderdag 07 september 2017

8 oktober Cantatedienst Bonifatiuskerk


Zondag 8 oktober om 19.30 uur kunt u in de Bonifatiuskerk weer een cantatedienst bijwonen. Voor deze 17e zondag na Trinitatis heeft Bach cantate 47 gecomponeerd. ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden.' Deze cantate wordt uitgevoerd door het Bach ensemble Vries onder leiding van Luuk Tuinder. Solisten zijn Judith Petra, sopraan en Tiemo Wang, bariton. Voorganger is ds. Bert Altena.

De instrumentale opening is afkomstig uit Bachs Preludium en fuga in c-klein. Het koor voegt in met de woorden uit het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 14, vers 11: Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.' 
Het is duidelijk te horen dat Bach de muziek op de woorden ‘erhöhet’ en ‘erniedriget’ eerst omhoog en dan omlaag schrijft. Een muzikaal motief dat in fugavorm door alle koorpartijen wordt gezongen.   
Na het openingskoor volgt de aria voor de sopraan, waarbij de eerste viool een mooie solo partij heeft. In deze aria wordt ‘Demut’ gezongen en gespeeld in vloeiende muzikale lijnen, maar klinkt in ‘Hoffart’ een grillige ritmische begeleiding mee. 
Daarna zingt de bariton in een recitatief over het voorbeeld van Christus van nederigheid en kleinheid. Dit wordt gevolgd door de bas aria, waarin opnieuw de tegenstelling tussen nederigheid en hoogmoed muzikaal wordt uitgebeeld. 
Bach besluit de cantate met het koraal waarin een gebed klinkt: 
De tijdelijke glorie ontbeer ik graag
U wilt mij het eeuwige doen toekomen,
Dat U voor mij hebt verworven
Door Uw bittere dood.
Dat bid ik U, mijn Heer en God.
  
 
Deze cantate van het Bach ensemble wordt ook uitgevoerd op 8 oktober ’s middags in Middelstum en een week later op 15 oktober ’s middags in Ruinen en ’s avonds in Haren.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 21 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 17 september onder de toren

Volg ons op Twitter