zaterdag 28 maart 2020

Zondag 29 maart teksten en overdenking


Zondag 29 maart is ds. Bert Altena uw voorganger. bert_altena.jpg
Zijn overdenking kunt u horen als u op de foto klikt.
 
 
Teksten behorend bij deze zondag
 
Kinderverhaal
 
 
 
Archief overdenkingen Coronaperiode

zaterdag 28 maart 2020

Corona maatregelen


bonifatiuskerk.png1. Tot 1 juni zijn er geen kerkdiensten en geen kerkelijke bijeenkomsten. Op de zondagen wordt er op de website iets aangeboden als alternatief, gemaakt door onze eigen predikant en kerkelijk werker. 
2. Het bezoekwerk wordt tot een minimum beperkt. U kunt in geval van nood altijd een beroep doen op één van de beroepskrachten. Een oproep aan iedereen om naar elkaar om te blijven zien. Dat kan ook met een telefoontje of een kaartje. 
3. Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april luiden de klokken van de kerk, tussen 19.00 en 19.15 uur. We volgen hiermee de oproep van de landelijke Raad van Kerken, zie bericht elders. 
4. U kunt altijd een beroep doen op de kerkelijke gemeenschap als dat nodig is. Dat geldt voor iedereen, lid of geen lid.

  Lees Meer

woensdag 25 maart 2020

40dagentijd online


De woensdagavonden om half acht vespers in het koor, korte, 
ingetogen, gebedsvieringen, waarbij shirin.pngruimte is voor stilte en inkeer zijn gestopt. Dit jaar stonden teksten van Dietrich Bonhoeffer centraal, gedichten en gebeden die hij schreef toen hij in de gevangenis zat vanwege zijn verzet tegen de Nazi’s. Bonhoeffer werd uiteindelijk, op 9 april 1945 vlak voor het einde van de oorlog, nu 75 jaar geleden, geëxecuteerd. Bij de teksten zijn schilderijen gemaakt door gemeenteleden, die hangen in het koor van de kerk. Omdat u nu niet kunt komen vanwege de omstandigheden, hebben we een kleine film gemaakt van de schilderijen, waarbij ds. Bert Altena de teksten van Dietrich Bonhoeffer leest. Klik op de afbeelding.

maandag 23 maart 2020

Klokken van troost en hoop


mariaklok.pngHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter